Tag Archives: Non Dealing Desk


ทำความรู้จักโบรกเกอร์ (Broker) ในตลาด Forex ต้องซื้อขายผ่านโบรกเกอร์เท่านั้น แต่ว่าโบรกเกอร์ทั้งหมดทั้งปวงในตลาด Forex จะเป็นโบรกเกอร์จากเมืองนอก เพราะเหตุว่าในตอนนี้ยังไม่มีกฎหมายรองรับในประเทศไทยก็เลยทำให้โบรกเกอร์ในตลาด Forex ยังไม่สามารถที่จะจัดต Read more…